Noodopvang

 

Ik neem kinderopvang bij jullie af. Kan ik mijn kind komen brengen?

Indien u kinderopvang bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Alleen voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (conform richtlijn overheid), en die zelf geen opvang kunnen organiseren is nood-opvang mogelijk. De kinderopvanglocaties van CKC Drenthe blijven tot nader bericht geopend voor noodopvang. Ook voor de kinderopvang geldt dat u een aanvraag kunt doen om van de noodopvang gebruik te maken. Dit kan door te mailen naar planning@ckcdrenthe.nl. Na ontvangst van uw aanvraag, koppe-len wij in onze reactie de mogelijkheden voor de door u aangevraagde nood-opvang aan u terug. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen re-kenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang. Bij het aanvragen van dit type noodopvang dient u de volgende gegevens te vermelden:

1. Beroep(en) ouders/verzorgers

2. Naam kind(eren)

3. Type opvang: BSO, VSO, KDV of peuteropvang

4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag

5. Eventuele afwijkende tijden. Onze standaardtijden zijn: 7.30 – 18.00 uur