Noodopvang corona

Mijn kind volgt onderwijs bij jullie. Kan ik hem/haar brengen?

Uitsluitend voor ouders met een vitaal beroep (conform richtlijn overheid) waarvoor het onmogelijk is om de kinderen zelf op te vangen organise-ren we noodopvang onder schooltijd. U wordt dan verzocht om noodopvang voor uw kind(eren) aan te vragen via het algemene mailadres van het kind-centrum, onder vermelding van de naam van uw kind(eren), uw beroep en de gewenste dagdelen. Dit kan tot uiterlijk 15.00 uur op de werkdag voorafgaand aan de noodopvang. Na ontvangst van uw aanvraag, bevestigen wij u of uw aanvraag gehonoreerd kan worden. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen rekenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende nood-opvang. Een lijst met mailadressen vindt u hier: https://www.ckcdrenthe.nl/locaties/.