Kiezen voor de Vaart

U geeft de voorkeur aan een school waar u en uw kind echt gezien worden. 

De Vaart is een kleinschalige school. Dat biedt voordelen. De groepen zijn niet te groot: goed voor kinderen en leerkrachten. De lijnen tussen u en de leerkracht zijn kort. En de sfeer is informeel en uitnodigend: de koffie staat klaar...

U wilt een school die gaat voor goed onderwijs in een harmonieus klimaat. 

Voor goed leren is meer nodig dan goed lesgeven. Op de Vaart zorgen we voor een veilig klimaat waarin kinderen zich thuis voelen. Wij zijn actief op het gebied van sociaal welbevinden en veiligheid. Met de lessen uit de methode voor sociaal- emotionele vorming zorgen we ervoor dat kinderen zich sociaal-emotioneel ontwikkelen en elkaars grenzen leren respecteren. Daarnaast vormen gebeurtenissen uit de dagelijkse praktijk ook een aanleiding om hierover met elkaar in gesprek te gaan en met en van elkaar te leren.  

U vindt normen en waarden belangrijk.

We staan voor onze kernwaarden: samen vol vertrouwen, leren voor het leven, veilig vooruit. En we hebben respect voor ieders overtuigingen en opvattingen. Elk kind en iedere ouder is dan ook welkom, ongeacht achtergrond. Als christelijke school laten we ons inspireren door bijbelse waarden. Tijdens de lessen uit de methode Trefwoord onderzoekt de leerkracht met de kinderen wat deze waarden betekenen in hun leven.

U vindt het belangrijk dat uw kind vanaf dag 1 goed Engels leert.

In alle groepen krijgen de kinderen Engelse les. Belangrijk omdat Engels internationaal de voertaal is op het gebied van wetenschap, economie en politiek. Engels leren is ook om een andere reden belangrijk. De kinderen vinden het gewoon heel leuk!

U wilt als ouder echt betrokken zijn bij school.

Leren en groeien doen we samen: leerlingen, ouders en leerkrachten. Daarom wordt uw inbreng gevraagd en gewaardeerd.