Sociale vaardigheden en veiligheid

Een positieve relatie tussen leerlingen en leerkrachten heeft natuurlijkerwijs een positief effect op het welbevinden van leerlingen. Op ons kindcentrum hechten we er belang aan dat elk kind zich prettig voelt. Tijdens de contactmomenten willen we naast de schoolvorderingen graag met u spreken over het welbevinden van uw kind. Om een fijn kindcentrum te zijn en te blijven, hebben we in het afgelopen jaar afspraken en gedragsverwachtingen ontwikkeld. Deze afspraken en gedragsverwachtingen zijn samen met de kinderopvang, YORNEO (vanuit PBS), Vroeg Erbij , IKC de Pieter van Thuylschool en CKC de Vaart ontwikkeld. (klik onder op de knop om ze in te zien) En gaat uit van drie basisregels: 

  • ik accepteer en respecteer een ander  

  • ik ben aardig en eerlijk 

  • ik ben zuinig op spullen van mijzelf of van een ander 

Ook is er een sociaal veiligheidsplan met pestprotocol. Deze ligt ter inzage op school en is ook hieronder op de website in te zien. 

 

 

Sociaal veiligheidsplan Gedragsverwachtingen