Sociale vaardigheden en veiligheid

Een positieve relatie tussen leerlingen en leerkrachten heeft natuurlijkerwijs een positief effect op het welbevinden van leerlingen. Op ons kindcentrum hechten we er belang aan dat elk kind zich prettig voelt. Tijdens de contactmomenten willen we naast de schoolvorderingen graag met u spreken over het welbevinden van uw kind.

Ook is er een sociaal veiligheidsplan en pestprotocol op de Vaart.