Onderwijs op de Vaart

CKC de Vaart is een klein, professioneel, christelijk kindcentrum waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, creatieve, sociaalvaardige en verantwoordelijke mensen. Op ons kindcentrum werken enthousiaste en betrokken medewerkers. Vanuit onze visie geven wij invulling aan het stimuleren van creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen en samenwerking: dat zijn de 'skills' van de 21 eeuw.
 
Op de Vaart zijn we nieuwsgierig naar wie de ander is, staan we open voor andere ideeën en gaan we met elkaar in gesprek over wat we nog niet begrijpen. De Vaart is een christelijke school, waar iedereen welkom is. Iedere dag proberen wij opnieuw vorm te geven aan een wijze van samenleven, die zich kenmerkt door respect te tonen voor elkaar, door elkaar te accepteren als mens, door eerlijk te zijn en door geweld te voorkomen.
 
Wij bieden onderwijs op maat in een omgeving die rust uitstraalt en structuur en regelmaat biedt. Binnen het onderwijs op de Vaart staan spelen, onderzoeken, ontwikkelen en leren centraal.  Wij streven ernaar uw kind ervaringen, vaardigheden en kennis te geven waardoor zij hun talenten en kwaliteiten optimaal kunnen ontplooien.
 
Voor ons aanbod is ons uitgangspunt dat ieder kind de kerndoelen behaald. Hierbij maken we onderscheid in de wijze waarop kinderen deze doelen halen. We houden rekening met de leerstijlen, het leertempo en de interesses van de kinderen. Verschil mag er zijn. 
 
Dat houdt in dat we op de Vaart:
  • Voldoende ruimte en aandacht bieden voor die kinderen die extra hulp en begeleiding nodig hebben.
  • Onze leerlingen leren zelfstandig te handelen en te functioneren in onze maatschappij.
  • Onze leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen, samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in de steeds veranderende maatschappij te kunnen redden.
  • Onze leerlingen leren kritisch te zijn op hun presteren. Door regelmatig met hen over hun werk te praten willen we ze leren plannen en handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen.    ·         
  • Onze leerlingen leren werken aan digitale geletterdheid. Het gebruik van chromebooks en iPads is niet alleen ondersteuning voor het onderwijs, maar we willen leerlingen ook vaardig maken in de online wereld. 
De kinderen hebben na acht jaar basisonderwijs voldoende bagage van ons meegekregen om zich in het voortgezet onderwijs verder te kunnen ontwikkelen.