Opvangvormen

U kunt op Kindcentrum de Vaart/de Grift terecht voor:
- Kinderdagopvang (0 tot 4 jaar)
- Peuteraanbod
- Voor- en naschoolse opvang
- Vakantie opvang
 
Naast structurele opvang kunt u van al deze opvangsoorten ook op flexibele en/of incidentele basis gebruik maken. Daarnaast faciliteren wij ouders bij het combineren van werk- en zorgtaken door het bieden van diverse services zoals
- Ontbijtservice
- Haal- en brengservice (naar bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen) binnen de plaats/wijk en op locaties waar we dit kunnen organiseren
- Warme maaltijdservice
 
Noodopvang

Ik neem kinderopvang bij jullie af. Kan ik mijn kind komen brengen?

Indien u kinderopvang bij ons afneemt geldt dezelfde noodmaatregel als voor onderwijs. Alleen voor ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen (con-form richtlijn overheid), en die zelf geen opvang kunnen organiseren is nood-opvang mogelijk. De kinderopvanglocaties van CKC Drenthe blijven tot nader bericht geopend voor noodopvang. Ook voor de kinderopvang geldt dat u een aanvraag kunt doen om van de noodopvang gebruik te maken. Dit kan door te mailen naar planning@ckcdrenthe.nl. Na ontvangst van uw aanvraag, koppe-len wij in onze reactie de mogelijkheden voor de door u aangevraagde nood-opvang aan u terug. Pas nadat u van ons een bevestiging heeft ontvangen re-kenen wij op de komst van uw kind(eren) in de betreffende noodopvang. Bij het aanvragen van dit type noodopvang dient u de volgende gegevens te vermelden:

1. Beroep(en) ouders/verzorgers

2. Naam kind(eren)

3. Type opvang: BSO, VSO, KDV of peuteropvang

4. Gewenste dagdelen: ochtend, middag of hele dag

5. Eventuele afwijkende tijden. Onze standaardtijden zijn: 7.30 – 18.00 uur