Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit ouders en personeel. De MR praat mee over alles wat met het onderwijsaanbod te maken heeft. Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de MR, invloed uitoefenen op het beleid van ons kindcentrum. Elke kindcentrum heeft verplicht een MR. Eén van de belangrijkste instrumenten van de MR is de instemmings- en adviesbevoegdheid. Het MR-werk draait om het aandragen van onderwerpen en het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur / de schooldirectie doet.  Vacatures voor de MR worden via het ouderportal verspreid. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dan mailen naar de MR: mr.devaart@ckcdrenthe.nl

De GMR bestaat ook uit ouders en personeel, maar buigt zich over bestuurlijke zaken. De GMR gaat over het beleid voor en van alle kindcentra van CKC Drenthe. Het College van Bestuur is een deel van de vergadering aanwezig.