Over de Vaart

CKC de Vaart is een kleine christelijke school. Het onderwijs is een gestructureerde en planmatige werkwijze waarbij kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk en zelfstandigheid leren. 

Verantwoordelijkheid of vrijheid is één van de aspecten van het onderwijs, maar dit betekent allerminst dat kinderen op school vrijgelaten worden. Door de kinderen zelf te leren plannen, doelen te leren stellen en daar dan ook verantwoordelijk voor zijn, sluit deze onderwijsvorm zeer goed aan bij het hedendaagse voortgezet onderwijs. 

ONDERWIJS IN HET KORT 

De visie over de opvoeding van en het onderwijs aan kinderen wordt binnen het onderwijs samengevat in drie kernwaarden: Vrijheid/verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. 

Vrijheid/verantwoordelijkheid 

In ons onderwijs vinden wij het belangrijk dat de kinderen kunnen omgaan met verantwoordelijkheden. Het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind is hierbij ons uitgangspunt. We geven de kinderen vrijheden en verantwoordelijkheden en begeleiden ze in het maken van keuzes. Leerlingen die dit aankunnen, mogen het zelf proberen, anderen nemen we bij de hand.  

Zelfstandigheid 

Het zelfstandig leren en werken stimuleert het probleemoplossend denken van de leerlingen. Deze vaardigheid hebben de kinderen nodig om later als volwassenen goed te kunnen functioneren.  

Samenwerking 

Op school besteden wij veel aandacht aan samenspelen en samenwerken. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren en respect voor elkaar te hebben. Want hoe zelfstandig je ook bent, je hebt de ander nodig in de maatschappij. 

Effectiviteit 

Binnen het onderwijs vinden we het belangrijk om effectief met tijd, mensen en middelen om te gaan. 

Reflectie

Door regelmatig met leerlingen te reflecteren, komen we in het onderwijs tot ons gezamenlijke doel: de beste en meest effectieve leerweg voor ieder kind. Ook ons team zelf reflecteert voortdurend om goed inzicht te krijgen in het professioneel handelen.