Missie en visie

MISSIE                                                                   

-De Vaart kiest koers-                                                                                                

In ons kindcentrum (i.s.m. De Grift kinderopvang) krijgt ieder kind - van baby tot tiener – de ruimte om te ontdekken en te worden wie hij/zij is. Ons ambitie is het stimuleren van alle kinderen in hun ontwikkeling tot gelukkige, zelfstandige en zelfbewuste wereldburgers. Mensen die bijdragen aan een waarde(n)volle en duurzame maatschappij. 

VISIE

De Vaart is een kindcentrum met een open christelijke identiteit. Midden in het dorp Hoogersmilde verzorgen wij het onderwijs aan ongeveer 60 kinderen verdeeld over 4 groepen. Ons motto is: ‘De Vaart kiest koers’. Elke dag staan wij als enthousiast, betrokken en lerend team klaar voor onze leerlingen. Samen willen we recht doen aan de totale ontwikkeling van al onze leerlingen. Iedere leerling wordt uitgedaagd om te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, sociale en verantwoordelijke mensen die alle kennis hebben om met hun eigen talenten deel te nemen aan onze maatschappij. Dit doen we vanuit onze christelijke levensovertuiging en met de Bijbelse normen en waarden als basis.

Een gedeelde visie geeft houvast om doelgericht koers te varen en is tegelijkertijd een kompas voor ons handelen in de dagelijkse praktijk. Wij kiezen onze koers op de volgende manier:

Wij koersen op 'samen vol vertrouwen'

Verbinding is er in allerlei vormen en samen met de leerlingen ontdekken we samen hun plek in de wereld.

We zijn een kleinschalige school, er is oog voor iedereen. Door groepsdoorbrekende activiteiten stimuleren we de betrokkenheid van leerlingen naar elkaar. We organiseren een omgeving waarin er ruimte is voor onze leerlingen om samen te spelen en te werken, samen te ontdekken en samen te leren.

Onze kracht ligt hierom ook in de samenwerking tussen de driehoek van leerkracht, leerling, ouder. Daarnaast zijn we altijd naar buiten gericht en kennen we de juiste weg naar de verschillende instanties met wie wij als school samenwerken. We staan open voor de professionele dialoog.

Binnen deze diverse samenwerkingsvormen hebben we oog voor de verschillen die er zijn en behandelen we elkaar met respect en wederzijds vertrouwen.

Wij koersen op 'leren voor het leven'

Door structuur, overzicht en duidelijkheid te bieden op verschillende vlakken bouwen wij samen aan een leer- en ontwikkelgerichte schoolcultuur om al onze leerlingen te laten ontwikkelen tot wereldwijze burgers. Dit doen we in het leerstofjaarklassensysteem. We streven naar 4 combinatiegroepen per schooljaar. Groepsgewijs werken we gericht naar de doelen van het leerjaar toe. Hiervoor hebben we de focus op de basis. We handelen vanuit de gedachte doen wat bewezen effectief is en maken de leerdoelen voor onze leerlingen zichtbaar. Zo is voor iedereen duidelijk wat we doen en waar we met elkaar naartoe werken. In onze kleutergroep wordt de lesstof spelenderwijs, via thema's aangeboden. Dit volgens het 'beredeneerd aanbod'. We streven ernaar alle leerlingen uit te laten stromen op een passend onderwijsprofiel.

Een Drentst woord voor betrokkenheid is ‘Noaberschap’. We hechten er waarde aan dat leerlingen betrokken zijn bij de groep, de les en de omgeving. Daarnaast maken we gebruik van onze landelijke ligging om een mix van theorie en leren in de praktijk tot uitvoer te brengen. Hiermee geven we gehoor aan wat onze leerlingen nodig hebben om tot ontwikkeling te komen.

Als team zijn wij betrokken bij de leerlingen van onze school. Wij zien het als onze taak om de leerlingen te helpen in hun ontwikkeling door, te werken aan een stevige basis en ze te helpen het beste uit zichzelf te halen. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en onszelf. We leggen de lat hoog! Voor onze leerlingen en voor onszelf. We gaan voor up-to –date onderwijs dat steeds in ontwikkeling is.

Wij koersen op 'veilig vooruit'

We bieden een veilig pedagogisch klimaat voor kinderen, collega’s en ouders. Wij streven ernaar om voor iedereen een omgeving te creëren waar je tot leren en ontwikkelen komt. Een positieve, ontspannen en veilige sfeer is de basis om tot leren te komen. Dit doen door te benoemen wat goed gaat naar de leerlingen en naar elkaar. We zijn erop gericht elkaar te helpen en te laten groeien, we ondersteunen elkaar met feedback en zijn bereid om van elkaar te leren.