Missie en visie

MISSIE                                                                   

 -Groeien op je eigen wijze van baby tot tiener-.                                                                                                 

In ons kindcentrum (i.s.m. De Grift kinderopvang) krijgt ieder kind - van baby tot tiener – de ruimte om te ontdekken en te worden wie hij/zij is. Verschil mag er zijn. 

VISIE

De onderstaande  waarden vormen een leidraad voor onze ontwikkel- en onderwijsactiviteiten:

We leven en werken vanuit de christelijke grondhouding (Identiteit), waarbij iedereen welkom is op ons kindcentrum. Dat is onder andere zichtbaar in ons kindcentrum in de respectvolle omgang  met elkaar. De verhalen uit de bijbel geven ons aanknopingspunten voor het gesprek over zaken die vandaag in de wereld van het kind gebeuren of belangrijk zijn.  

Samen  maken we het kindcentrum tot een vertrouwde en veilige omgeving  waar kinderen de ruimte krijgen om hun unieke talenten te ontdekken en te ontplooien. De leerkrachten en pedagogisch medewerkers zorgen vanuit hun professionaliteit voor een veilige, gestructureerde en uitdagende leeromgeving voor kinderen. Zij zijn zich bewust van het belang van interactie met kinderen, ouders en elkaar. We stimuleren de ontwikkeling van sociaal gedrag. We laten de kinderen veel samenwerken, ook tussen verschillende leeftijdsgroepen. Door eigen keuzes te maken, ontwikkelen kinderen zich tot zelfbewuste burgers. Mede hierdoor ontwikkelen de kinderen een positief zelfbeeld. 

Ons kindcentrum is een  lerende organisatie, toekomst en ontwikkelingsgericht.  Niet alleen onze kinderen leren, maar ook onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Wij leren leren, om te gaan met verantwoordelijkheden en leren zelfstandig te zijn. Wij leren samenwerken en effectief om te gaan met onze tijd. Door middel van reflectie optimaliseren we de ontwikkeling en stemmen het aanbod zo optimaal mogelijk af, op ieder individu. Verder leren we kinderen eigenaar te zijn van hun leerproces. Zodat zij goed voorbereid zijn op de snel veranderende maatschappij.  

Onze kinderen groeien op in een bosrijke en landelijke omgeving, midden in de natuur in Drenthe. We vinden het belangrijk dat onze omgeving en actief leren een grote plaats inneemt binnen ons onderwijs, leef- en leeromgeving. Hierbij willen we graag zoveel mogelijk de theorie en de praktijk combineren. Kinderen gaan in de natuur/buiten/met materiaal ontdekkend leren. Workshops en bedrijfsbezoeken sluiten hierbij aan. Onderzoekend en ontwerpend leren speelt een grote rol.